10th CANSA Relay For Life, Mossel Bay


10th  CANSA Relay For Life, Mossel Bay

3 & 4 November 2018

“Decade of Celebration”

The 10th CANSA Relay For Life, Mossel Bay, is taking place on 3 &4 November 2018 at the ATKV Amphi Theatre.

If you are interested in entering a team, assist with the event, donoting gifts for the survivors or any thing you deem fit, kindly contact me URGENTLY.

We will, together with your help, make the the best RELAY For LIFE, Mossel Bay has ever seen !!!

********************************************************************************************************************************************************************

Die 10de CANSA Relay For Life, Mosselbaai, vind plaas op 3 & 4 November201 by die ATKV Amfi Theater.

In u belangstel om ‘n span in te skryf, te help met die organiseering van die Relay, geskenke vir die “Survivors” kan skenk, of op enige ander manier wil betrokke raak, kontak my gerus via epos.

Saam met u hulp, gaan ons die 2018 CANSA Relay For Life, die beste en grootste maak wat Mosselbaai nog beleef het !!!!


You might also like these articles: