Buitelug Advertering

outdoor advertising blank

Besigheidskamer opsomming “ Die Munisipaliteit van Mosselbaai het na  baie ontevredenheid, en veral besware deur die Mosselbaai Besigheidskamer, in Raadsbesluit E182-11/2015 voortgegaan om ‘n Resolusie te aanvaar in terme waarvan daar ‘n moratorium geplaas is op die implementering van sekere Regulasies van die Munisipale Verordening insake Buitelugreklame en Advertensietekens. Die inhoud van die Raadsbesluit is … Read more

Top Tips for an Effective Advertising Campaign

business advertising

It Pays to Advertise No matter how wonderful your company’s product or service is, if you don’t advertise, nobody will know about it. The goal of any advertising program should be to cost-effectively reach the largest audience possible and attract new customers. If done correctly, advertising can be a wonderful investment for your small business; … Read more

Grace Period for Advertising Approvals

advertising

Mossel Bay Municipality  The Town Council has approved a grace period from 1 July 2015 to 31 December 2015 to afford businesses the opportunity to comply with the Municipality’s By-Law on Outdoor Advertising and Advertising Signs in respect of the approval of advertising signs. The amended By-Law on Outdoor Advertising and Advertising Signs was published … Read more