Voorgestelde opgradering van Louis Fourie Weg

[FOR THE ENGLISH VERSION OF THIS MESSAGE, PLEASE REFER TO THE ATTACHED LETTER AT THE BOTTOM OF THE ARTICLE]

VOORGESTELDE OPGRADERING VAN LOUIS FOURIE WEG (HOOF PAD 33 AFDELING 1), MOSSELBAAI (DEA&DP VERW NR. 16/3/3/6/7/1/D6/28/0199/15)

Sharples Environmental Services (SES) is deur Hatch Goba, die raadgewende ingenieurs, aangestel namens die Wes-Kaapse Departement van Vervoer, om te verseker dat die vereistes van die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur, 1998 soos gewysig (NEMA) en die 2014 NEMA Omgewingsimpakstudie Regulasies nagekom word.

Die voorgestelde opgradering van Louis Fourie Weg sal magtiging ingevolge NEMA vereis.

Die Voor-Aansoek Basiese Evalueringsverslag (BAR) is beskikbaar op ons webwerf (http://sescc.net/south-africa-western-cape-gardenroute-sharples-environmental-services-george_article_branch_1) vir ‘n 30-dae kommentaar periode, wat strek van 22 April tot 27 Mei 2016.

U is geïdentifiseer as ‘n moontlike belanghebbende en geaffekteerde party en word hiermee uitgenooi om kommentaar te lewer op die BAR.

Alle kommentaar moet skriftelik aan SES gestuur word voor of op 27 Mei 2016. As u geen kommentaar het nie, maar nogsteeds ingelig wil bly, moet u registreer as ‘n Belanghebbende en Geaffekteerde Party. Dit word gedoen deur ‘n skriftelike versoek aan SES te stuur met u naam, kontakbesonderhede (dws posadres, e-posadres en telefoonnommer) en ‘n aanduiding van u keuse van korrespondensie. Slegs geregistreerde partye sal verdere korrespondensie tydens die proses ontvang.

Stuur u versoek om te geregistreer en/of kommentaar aan die volgende adres voor of op 27 Mei 2016:

SHARPLES ENVIRONMENTAL SERVICES CC

Vir Aandag: Marion O’Neil

Posbus 9087

George

6530

E-POS: marion@sescc.net

FAKS: 044-874-5953

Indien u enige navrae het, kontak my gerus by die George kantoor.

PDF Dokumente / PDF Documents:

Pre App BAR

Notification to IAPs RE pre application PPP AFR

Notification to IAPs RE pre application PPP ENG