Administratiewe Pos Beskikbaar

Mosselbaai Besigheidskamer beskik tans oor ‘n 5/8ste dag, administratiewe pos.  Die persoon sal werksaam wees vanuit die kantoor in Hartenbos.

Navrae kan gerig word aan Jeanetta Marais by 044 698 1865 / admin@mosselbaychamber.co.za

Werksbeskrywing:  Administratiewe persoon

 1. Navrae:
 • Hantering van alle navrae, hetsy per epos of telefonies
 • Sien van persone wat meer inligting oor besigheidskamer wil bekom
 1. Netwerk geleenthede:

Reel van maandelikse netwerk geleentheid: venue, sprekers, borge:

 • Uitstuur van eposse ter bemarking van die maandelikse netwerk funksie
 • Telefoniese opvolg om rsvp’s te verseker
 • Telefoniese kontak maak om “lucky draws” te verkry
 • Reel vir blootstelling in die plaaslike media/advertensie en berig
 • Reel dat info ook op webwerf verskyn

Ander netwerk geleenthede: tref die reelings vir enige andere vergaderings netwerk geleenthede – onder andere:

Hulp verlening mbt die reel van die gholfdag

 • Uitstuur van eposse aan databasis
 • Saamstel van inligting vir advertensie in media
 • Saamstel van inligting vir verskeie artikels vir die media
 • Telefoniese kontak maak vir borgskappe
 • Telefonies kontak maak vir 4 bal besprekings
 • Telefonies kontak maak om pryse te werf
 • Hantering van die gholfdag reelings tydens die gholfdag

Hulp verlening mbt die reel van die gala-aand/jaareind funksie

 • Uitstuur van eposse aan databasis
 • Saamstel van advertensie vir die media
 • Saamstel van inligting wat gestuur word aan die media vir artikels
 • Verkryging van pryse “lucky draws” vir die geleentheid
 • Opvolg telefonies vir die bemarking van “tafels besprekings”

 

Reel van Algemene Jaarvergadering

 • Reel van die venue, verkryging van borgskappe
 • Uitstuur van eposse aan databasis
 • Saamstel van advertensie vir die media
 • Saamstel van inligting wat gestuur word aan die media vir artikels
 • Verkryging van pryse “lucky draws” vir die geleentheid
 • Stuur van inligting na die webwerf

 

 1. Finansies:
 • Uitstuur van fakture en state aan lede om ledegelde te in
 • Uitstuur van fakture en state aan persone wat borgskappe doen
 • Uitstuur van fakture en state aan persone wat die verskillende netwerk funksies en ander geleenthede bywoon

 

 1. Reel van maandelikse bestuursvergaderings:
 • Uitstuur van agendas/ kennisgewing van vergadering
 • Neem van notules en uitstuur van notules
 1. Webwerf:
 • Stuur van algemene inligting na die webwerf om op die webwerf geplaas te word.
 • Hantering van sosiale media.

 

 1. Ledewerwing:
 • Kontak maak met besighede en die voordele van lidmaatskap van die besigheidskamer aan hulle te bemark

 

 1. Lede skakeling:
 • Skakeling /direkte kontak besoeke aan lede op ‘n gereelde basis om te verseker dat ons op hoogte is van hulle behoeftes en om te verseker dat ons dit aanspreek as deel van ons dienslewering
 1. Goeie dienslewerings projek:
 • Beplan en uitvoering van goeie dienslewerings projek
 • Verkryging van pryse/borge
 • Plasing van media berigte
 • Motivering van besighede om betrokke te raak “ Koop plaaslike”

 

 1. Algemeen:

Hantering van enige ander versoek wat vanaf die komitee gevra mag word.

uitsuur van eposse aan die databasis soos versoek word deur verskeie organisasies na oorleg pleging met die voorsitter