Die Mosselbaai Besigheidskamer wens Mosselbaai baie geluk en wil dankie se aan almal wat gehelp het om te stem!

Lees meer op visitmosselbay.co.za 

mossel bay