Vir enige navrae kontak gerus vir Sivuyile Mtila Senior Bestuurder: Afvalbestuur en Besoedelingsbeheer by 044 606 5143.

Open Day for Disposal of Household Hazardous Waste AFR